Category - Phần mềm

Phần mềm máy tính là gì ?

Phần mềm (tiếng anh gọi là Software) có thể được hiểu là tập hợp các chỉ thị (Instruction), dữ liệu hoặc chương trình được sử dụng để vận hành, thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng nào đó trên thiết bị điện tử. Các tập hợp này có thể được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình, các file dữ liệu (thư viện), các file hướng dẫn liên quan.

Khác với phần cứng , mô tả các khía cạnh vật lý của máy tính, phần mềm là một thuật ngữ chung được sử dụng để chỉ các ứng dụng , tập lệnh và chương trình chạy trên thiết bị. Phần mềm có thể được coi là phần biến của máy tính và phần cứng là phần bất biến.

Phần mềm thực hiện các chức năng bằng việc gửi đi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng  máy tính hoặc cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình, phần mềm khác.

Phân loại kho phần mềm máy tính

Phần mềm hệ thống

Đây là phần mềm dùng để vận hành máy tính cũng như các thiết bị điện tử. Ví dụ như: hệ điều hành Windows, hệ điều hành Linux, hệ điều hành Mac OS, driver, firmware & BIOS.  còn Hệ điều hành di dộng thì có iOS, Android, Windows Phone,…

Phần mềm tiện ích, ứng dụng :

Bao gồm các phần mềm văn phòng như Words, Excel,… Các loại trò chơi điện tử (game), các loại công cụ chỉnh sửa và các tiện ích khác,.v.v..

Phần mềm dịch mã (trình dịch)

gồm trình biên dịch và trình thông dịch, cụ thể là chúng dịch các câu lệnh từ mã nguồn của ngôn ngữ lập trình sang dạng ngôn ngữ máy sao cho thiết bị thực thi có thể hiểu được.

Nền tảng ứng dụng: như ASP.NET

nền tảng ứng dụng web của Microsoft, cái này hỗ trợ việc tạo ra các ứng dụng web, dịch vụ web (web service).